Maak kennis met de stuurgroep Podium Amateurkunst Amstelveen Beeldende kunst, Dans, Koor, Muziek, Podiumkunsten
Over onze vereniging

Podium Amateurkunst Amstelveen

Podium Amateurkunst Amstelveen is een verzameling van amateurkunstgroepen (verenigingen en stichtingen) in Amstelveen die actief zijn op het gebied van (instrumentele en vocale) muziek, beeldende kunst, toneel en dans (musical, opera en operette) met aandacht voor intersecties binnen cultuur, kunst en educatie.

 Podium heeft een stuurgroep bestaande uit Hans Jansen van SAKB KunstLokaal  (voorzitter), Peter Botman van Harmonie Orkest Amstelveen (secretaris) en Eveline Oostendorp, beleidsmedewerker van de gemeente Amstelveen, Maura Breur van musicalvereniging OVA, Ginus Trof van Christelijk koor Alegria en André Vulperhorst van Platform C (leden).

Uitgangspunt voor Podium is: de werklijnen en activiteiten van de amateurkunstgroepen ondersteunen, zodat deze groepen zichtbaar en toegankelijk zijn voor en bekend bij alle Amstelveners. Podium Amateurkunst Amstelveen is hiermee gesprekspartner van de gemeente Amstelveen, van beleidsmakers op het terrein van kunst en cultuur en van subsidiegevers/fondsen.

Hoofdonderwerpen van de podiumgesprekken zijn: (1) het opzetten en uitvoeren van beleid, (2) het opzetten en uitvoeren van culturele en kunstevenementen, (3) de muzische ontwikkeling (op alle vlakken) van alle Amstelveners (van jong tot oud) en (4) de verdeling van subsidiegelden en middelen.

De stuurgroep van Podium werkt op alle gebieden samen en heeft daarnaast onderstaande onderverdeling:

 • Instrumentale kunstbeoefening à Peter Botman
 • Beeldende kunstbeoefening à Hans Jansen
 • Vocale kunstbeoefening à Ginus Trof
 • Podiumkunsten à Maura Breur
 • Samenwerking amateurkunstverenigingen en Platform C à André Vulperhorst
 • Advies en contact met de gemeente à Eveline Oostendorp

 

De doelen van Podium Amateurkunst Amstelveen

De doelen van de Podium Amateurkunst Amstelveen zijn gericht op proactieve serviceverlening aan de betrokken amateurkunstgroepen en het activeren van alle andere stakeholders/partners:

 • Acceptatie bereiken van de organisatie en activiteiten van Podium Amateurkunst Amstelveen door alle amateurkunstgroepen.
 • Bekendheid en zichtbaarheid bereiken voor alle inwoners van Amstelveen van de amateurkunstmogelijkheden in Amstelveen.
 • Serieuze gesprekspartners zijn van de gemeente als het gaat om subsidiëring, vergunningen en PR. En het versterken van de samenwerking met de gemeente Amstelveen (met betrekking tot beleid, subsidie en evenementen)
 • Gesprekspartner zijn van sponsoren voor algemene extra financiering.
 • Transparante communicatie naar de betrokken verenigingen en stichtingen via de bestuurders.
 • Mogelijkheden van gemeenschappelijke activiteiten onderzoeken en initiëren.
 • Het leveren van diensten aan de leden van betrokken amateurkunstgroepen voor het besturen van de verenigingen en stichtingen.
 • Het medebepalen van educatiemogelijkheden ter bevordering van de doorstroming binnen de verenigingen en stichtingen.
 • Het versterken van de samenwerking tussen amateurkunstgroepen (verenigingen en stichtingen) in Amstelveen (gemeenschappelijke evenementen).
 • Doelen op korte en langere termijn en actieprogramma’s ondersteunen met programmamanagement voor de uitvoering.

De website Amateurkunst Amstelveen en het Unlock Festival op zondag 19 september 2021 in het Openluchttheater Elsrijk zijn twee belangrijke zaken die Podium Amateurkunst Amstelveen voor elkaar gebracht heeft.

Op bovenstaande foto staat de stuurgroep van Podium Amateurkunst Amstelveen.

Op de achterste rij van links naar rechts: André Vulperhorst, Peter Botman, Ginus Trof en Eveline Oostendorp en op de voorste rij van links naar rechts: Maura Breur en Hans Jansen.