Algemene mededelingen
Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 15 december 2022

Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 15 november 2022

Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 13 oktober 2022

Amateurkunst Amstelveen

Nieuwsbrief oktober 2022

Amateurkunst Amstelveen

Nieuwsbrief april 2022

Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 21 april 2022

Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 17 maart 2022

Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 17 februari 2022

Amateurkunst Amstelveen

Nieuwsbrief december 2021

Subsidie gemeente Amstelveen

Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018

In de Beleidsregel stimulering amateurkunst 2018 staan de voorwaarden. Deze beleidsregel en het aanvraagformulier zijn te vinden op de onderstaande link.

Aanvragen voor jaarlijkse subsidie moeten uiterlijk 1 oktober voor het begin van het betrokken jaar ingediend worden. Aanvragen voor projectsubsidie moeten uiterlijk acht weken voor het begin van de activiteit ingediend worden.

Aanvragen tot € 5.000 worden direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat voor deze aanvragen geen verantwoording nodig is.

Voor hogere subsidiebedragen moet een aanvraag tot vaststelling worden gedaan. Deze wordt uiterlijk 1 juni na het betreffende jaar ingediend. Het verantwoordingsformulier is ook te vinden via onderstaande link.

Update Kunst & Cultuur

Nieuwsbrief 27 januari 2022

Bekijk alle aanbieders
Neem contact op