Pauluskoor Amstelveen Koor, Muziek
Over onze vereniging website

Het Pauluskoor Amstelveen is vanaf haar oprichting in 1938 een gerenommeerd gemengd koor van rond de 75 leden. Tezamen met orkest en solisten worden onder leiding van Marcel Joosen jaarlijks concerten gegeven met op het programma koorwerken vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw, zoals de Matthäus Passion (Bach) of bv. (recent) The Armed Man (Jenkins). Wij repeteren elke maandag van 20.00 – 22.15 uur in de Paaskerk. Samen zingen en bezig zijn met een fantastisch stuk muziek is geweldig.

In 2023 bestaat het Pauluskoor 85 jaar. Dit vraagt om een prachtig jubileumconcert in de St. Urbanuskerk. Op 31 maart zal het Pauluskoor opnieuw Bach’s Matthäus Passion vertolken onder leiding van dirigent Marcel Joosen.

  • Reguliere ‘vaste’ koorleden

Het Pauluskoor heeft als uitgangspunt dat ieder die wil zingen welkom is en wil elke zanger de mogelijkheid bieden om zich tot een volwaardig zanger te ontwikkelen zodat je mee kan doen met een concert. Als je geïnteresseerd bent dan kom de eerste vier repetities langs om te luisteren en/of mee te zingen om zo te bepalen of je lid wilt worden. Bij lidmaatschap neemt de dirigent een korte stemtest af waarbij ook de stemsoort wordt vastgesteld die het beste past.

  • Projectleden

Voor de uitvoering van concerten biedt het Pauluskoor de mogelijkheid om mee te doen als projectzanger. Ook deze zangers zijn welkom en nemen wij op als ‘regulier koorlid’. Projectzangers kunnen zich rechtstreeks opgeven bij het secretariaat. Het Pauluskoor verwacht van een projectzanger dat hij bekend is met het werk, dat zijn stembereik een aanvulling vormt op de stemgroepen van het koor en zich kan aanpassen aan het koorniveau. Dit laatste ter beoordeling van de dirigent. Verder is de eis dat de kooromvang niet groter wordt dan 100 koorleden.

  • Internationale leden

Het Pauluskoor staat ook open voor deelname van internationale koorleden. Zo doen sinds het najaar 2022 vier vrouwen uit Oekraïne met kennis en ervaring met koorwerken mee aan de repetities van het Pauluskoor, hierbij onder de hoede genomen door een koorlid. Voornaamste doel is meedoen aan Nederlandse activiteiten om integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Amstelveen is een zgn. ‘expat-gemeente’. Onder deze expats zullen zeker mensen zijn die willen zingen, zij zijn van harte welkom.

Geïnteresseerd? Kijk op www.pauluskoor.nl

Evenementen
van deze
vereniging
naar overzicht